Kesusasteraan Melayu
 

DEFINISI

 

Perkataan sastera berasal daripada bahasa sanskrit iaitu "castra". Susastera yang bermaksud kata yang membawa maksud khusus iaitu :

Su indah, baik,, lebih berfaedah

Sastera huruf atau buku

(ke) susastera (an) kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya

 

J.S Badudu

Sastera harus ditinjau dari dua segi iaitu bahasa dan isi

 

Hashim Awang

Ciptaan senia yang disampaikan melalui bahasa.

 

GENRE SASTERA

Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.

 

KAMUS DEWAN

Hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu.

 

PERBEZAAN BAHAN SASTERA DAN BUKAN SASTERA
 

 KESUSASTERAAN
BUKAN KESUSASTERAAN
 
 • Sajak tentang bunga kemboja.
 • Novel yang mengisahkan pengembaraan dengan keretapi. 
 • Cerita mata-mata gelap. 
 • Drama tentang gadis menunggu telefon berbunyi.
 
 • Penerangan menegnai bungan kemboja. 
 • Jadual perjalanan keretapi.
 • Berita jenayah. 
 • Panduan telefon.
 

 

UNSUR-UNSUR DALAM KESUSASTERAAN.

 

Hashim Awang mengelaskan unsur-unsur dalam kesusasteraan kepada empat , iaitu :

 1. Intelek.
Karya sastera.
 1. Emosi.
 1. Imaginasi.
 1. Teknik.
- Merangkumi cara pengarang menyusun peristiwa di dalam cerita , memilih kata-kata, mengatur rangkap-rangkap dalalm sajaknya, meletakkan adengan-adengan dalam lakonannya dan lain-lain.

 

Kesusasteraan Melayu Klasik

 

-sastera tertua yang disampaikan secara lisan dan diturunkan dari satu generasi ke generasai lain yang mempunyai unsur tokok -tambah.

-ia wujud sebelum adanya alat pencetak.

-di hasilkan sebelum tahun 1800.

-hasil yang masih tersimpan tidak kira dalam apa bentuk dan bagaimana corak.

-disampaikan dalam bentuk lisan dan sebahagian kecil dalam bentuk tulisan tangan.

-punya nilai dan ukuran yang tersendiri.

-terpancar ‘worldview masayarakat’

-setiap karya adalah hak cipta bersama----- tiada nama pengarang.

-khayalan dicampuradukkan dengan kenyataan----tujuan hiburan dan pengajaran.

-mempunyai unsur-unsur setempat.

-bersifat universal.

 

Kesusasteraan Lisan.

 

 1. cerita asal-usul ( Dongeng harimau jadian, dongeng gerhana )
 2. cerita binatang ( Cerita Sang Kancil, Pelanduk )
 3. cerita jenaka ( Pak Pandir, Pak kaduk dan Lebai malang )
 4. cerita lagenda ( Mahsuri, Hang Tuah )
 5. cerita penglipur-lara ( Malim Deman, Malim Dewa, Anggun Cik Tunggal )
 

PERIBAHASA

-ayat atau kelompok yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu(kamus dewan)

-juga dikenali sebagai bidalan atau pepatah

-contoh---‘biar mati anak janagn mati adat’.

 

PANTUN

-sejenis puisi lama yang biasanya terdiri daripada empat bis pertama meraris dalam tiap-tiap rangkap (dua baris pertama merupakan pembayang maksud dan yang selainya mengandungi maksudnya (Kamus Dewan).

 

JENIS-JENIS PANTUN

1. Pantun dua kerat

2. Pantun empat kerat

- Pantun kanak-kanak

- Pantun jenaka

- Pantun bersukacita

- Pantun berdukacita

- Pantun kiasan

- Pantun budi

- Pantun nasihat

- Pantun agama

- Pantun kasih sayang

- Pantun nasib

3. Pantun enam kerat

4. Pantun lapan kerat

5. Pantun sepuluh kerat

6. Pantun dua belas kerat

7. Pantun tiga belas kerat

8. Pantun berkait

 

Contoh:

Sudah gaharu cendana pula,

Sudah tahu bertanya pula.

 

Ayam disabung jantan dipaut,

Jika ditambat kalah laganya,

Asam di darat ikan di laut,

Dalam belanga bertemu jua.

 

Apa di harap padi seberang,

Entah berderai entahkan tidak,

Entah dimakan pipit melayang,

Apa diharap kekasih orang,

Entah bercerai entah tidak,

Entah makin bertambah sayang.

 

MANTERA  

TEROMBA

 

Ciri-ciri

 

GURINDAM

Gurindam serangkap dua baris

Gurindam serangkap empat baris

Gurindam bebas

 

SELOKA   Sudah bertudung terendak Bentan,

Dengan siapa saya sesalkan,

Sudah untung permintaan badan,

Pagar siapa saya sesarkan.

 

 

TEKA-TEKI

 

Kalau tuan muda teruna,

Pakai seluar dengan gayanya,

Kalau tuan bijak laksana,

Biji di luar apa buahnya ?

 

 

KESUSASTERAAN TULISAN

 

 

NOVEL

 

Novel Perwatakan

Novel Psikologi

Novel Peristiwa

Novel Resaman

Novel Sejarah

Novel Sosial

Novel Politik

Novel Lawan Alam

 

Novel perwatakan Novel psikologi Novel peristiwa Novel resaman  

Novel sejarah

Novel Sosial

Menekankan mengenai persoalan masyarakat

Contoh : Salina

Novel Politik

Persoalan politik

Contoh : Krisis

Novel lawan alam

 

CERPEN

 

Ciri-ciri

 

DRAMA

 

Sifat Drama

 

Jenis Drama

 

 

SASTERA BERTULIS BERBENTUK BUKAN CERITA
 

ESEI

 

SAJAK

 

SIFAT-SIFAT SAJAK

 

 

BENTUK-BENTUK SAJAK

Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap

 

Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris

 

Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris. Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair.

 

Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat

 

Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris.

 

Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat

 

 

ISI DALAM SESEBUAH SAJAK  

CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK

 

CARA MENDEKLAMASI SAJAK

 

KRITIKAN SASTERA

 

 

FUNGSI KRITIKAN SASTERA

 1. Menyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu.
 2. Memberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas.
 3. Membuat perbezaan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik.
 4. Memberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca.
 5. Menghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan.
 6. Memperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca.
 

 BUKU-BUKU KRITIKAN TEORI

 1. Poetics oleh Aristotle
 2. Principles of literary Criticism (1924 ) oleh L.A. Richards
 3. Anatomy of Criticism (1957 ) oleh Norhrop Frye
 4. Kritikan Sastera di Malaysia
 

BUKU-BUKU KRITIKAN AMALI

 1. Lives of the Poets oleh Dr. Johnson.
 2. Essays in Criticism oleh Mathew Arnold
 3. Seleted Essays oleh T>S> Eliot
 4. Novel-novel Malaysia dalam kritikan susunan Hamzah Hamdani
 

Jenis Lain Kritikan Sastera

KRITIKAN SASTERA DAN ILMU-ILMU LAIN
 
BIDANG ILMU
PENGGUNAAN MELAHIRKAN
 • Sejarah 
 • Sosiologi 
 • Psikologi 
 • Estetika
 • Kritikan sejarahan dan biografi 
 • Kritikan sosial dan Marxist 
 • Kritikan psikologi, Freudian dan mitos 
 • Kritikan Formal
 

PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KRITIKAN SASTERA

 
ke muka depan